Close

"Popai in sardu" cada mèrcuris e chenàbura

  •  13 October 2021 | Press review | Limba Sarda 2.0
Facebook Twitter LinkedIn Posta elettronica WhatsApp Telegram

Lompet in televisione “Popai su marineri” traduidu in sardu. Su cartone animadu, chi in Itàlia est famadu cun su nùmene de “Braccio di ferro”, at a èssere dae oe in Telesardegna Nùgoro onni mèrcuris a sas 21,30 e cada chenàbura a sas 21.

Chie l´at fraigadu est istadu s´assòtziu Tramudadas de Pabillonis chi dae tempus traballat a custu progetu e chi est resèssidu a interessare àteras persones de gabbale, comente Antoni Ignàtziu Garau, chi at a conduire su programma, Piero Obinu, chi at a prestare sa boghe a Bluto e finamentas sa domo de imprenta NOR chi at a contivigiare su cartone, e galu àtera gente (inoghetotus sas informatziones).

Su programma est istadu produidu gràtzias a su contributu de sa Regione Autònoma de Sardigna cun su fundu Imprentas 2020-2021 e at a èssere trasmitidu finas a su deghessete de nadale.

https://salimbasarda.net/popai-in-sardu-cada-mercuris-e-chenabura/

antonello-garau