Chiudi

DITZIONÀRIU DE TÈRMINES MÈDICOS

plurilìngue, terminològicu, istòricu

Facebook Twitter LinkedIn Posta elettronica WhatsApp Telegram

S´ÙNICU DITZIONÀRIU MÈDICU IN LIMBA SARDA

DITZIONÀRIU DE TÈRMINES MÈDICOS
eBook
ISBN
978-88-3309-119-8
Co-edizione
-
Genere
Specialistica
Materia
Dizionari
Collana
paràulas
Anno edizione
2023
Luogo edizione
Ghilarza
Supporto
eBook
Pagine
0
Rilegatura
-
Dimensioni
-
Peso
-
N° volumi
0
Illustrato
No
Lingua di pubblicazione
Italiano
Lingua originale
-
Lingua a fronte
-
Allegato
-
Scolastico
No
Disponibilità
In commercio
Distribuzione

9,99 €

Sa finalidade de custu Ditzionàriu, cumpostu de 13.000 lemmas, est de creare unu riferimentu iscritu pro pòdere fatzilitare sa comunicatzione, orale e iscrita, in unu sardu modernu e cultu, a su personale sanitàriu e non solu.

S´obietivu de s´Autore giai dae su comintzu de sa cumpiladura de custu ditzionàriu est istadu su de contribuire a eliminare sa povertade lessicale de sa terminologia mèdica sarda, dare nùmene a cosas e cuntzetos, propònnere tèrmines mèdicos noos.

Custu Ditzionàriu, ordinadu a manera alfabètica, est cumpostu dae unos 13.000 lemmas e locutziones; cada artìculu cuntenet sas informatziones sighentes: lemma, paràula o locutzione chi tratat s´artìculu; indicatziones grammaticales; versione de su lemma in àteras chimbe limbas: italianu, catalanu, castillianu, frantzesu, inglesu; definitzione e etimologia de cada lemma; annotaduras istòricas. Su grupu prus numerosu in sa terminologia mèdica de ogni limba de prestìgiu est su cumpostu dae formantes cultos, formas prefissadas e sufissadas derivadas dae paràulas grecas o latinas cumbinadas intre issas; sighende sa tendèntzia de sa limba iscientìfica, s´Autore at preferidu impreare, cun adatamentu morfològicu, fonèticu e gràficu a su sardu, sas formas cultas in contu de sas populares pro sa formatzione de sos lemmas, cun s´agiudu fintzas dae sas limbas istoricamente in cuntatu cun sa sarda, mescamente s´italiana.

Su modellu de iscritura sighidu in sa cumpiladura de su ditzionàriu, est unu modellu de mediatzione cun sa finalidade de istabilire unu sistema operativu “limba” su prus omogèneu possìbile, cumprensìbile dae totus e abertu, comente sas àteras limbas, a modificatziones ortogràficas.

Su colare de su tempus faghet incumpleta cale si siat publicatzione iscientìfica e in prus, un´òpera che custa, no est esente dae faddinas e fartas, ma chi cun interventos e consìgios de espertos, bi podet èssere una segunda editzione de su ditzionàriu cun curretziones e annantas de tèrmines noos.


Giagu Ledda

Giagu Ledda (1949-)

Giagu Ledda est nàschidu in Uri (Tàtari). Laureadu in Bartzellona in Meighina e Chirurgia, ispetzializadu in Anestesiologia e Reanimatzione, at esertzitadu sa professione sua, finas a sa giubilatzione, comente mèigu de ispidale in sa sanidade pùblica catalana. Amantiosu de sa limba sua materna, at collaboradu e collàborat cun artìculos e tradutziones a rivistas sardas, de pabiru e digitales. At traduidu dae su frantzesu su romanzu Su furisteri de Albert Camus e artìculos pro sa versione sarda de “Le monde diplomatique” e “Le Courrier de l’Unesco”. Dae s’italianu at traduidu sos romanzos Pòju Luàdu de Maria Giacobbe e, de Grazia Deledda, Còsima e Sa mama. Dae su castillianu at traduidu e publicadu in versione digitale unos dughentos poemas de Federico García Lorca e àteros poetas, contos de Gabriel García Márquez e àteros iscritores. Dae su catalanu at traduidu su romanzu Sa pratza de su Diamante de Mercè Rodoreda, sos sàgios Elògiu de sa paràula e Elògiu de sa poesia de Joan Maragall, e Escalibor, poema de Alexandre de Riquer, in versione in prosa, editadu paris cun àteras deghessete limbas.