Close

Babaútxu

una rundalla política i calqui poesia entomológica

By Giovanni Battista Oliva

Facebook Twitter LinkedIn Posta elettronica WhatsApp Telegram
Babaútxu
eBook
ISBN
978-88-97285-61-8
Co-publishing
-
Genre
Poetry
Subject
Modern and contemporary literature: poetry and drama
Series
Isteddos
Publishing year
2015
Publishing place
Ghilarza
Media
eBook
Pages
0
Binding
-
Dimensions
-
Weight
-
N° of volumes
1
Illustrations
No
Publication language
Algherese
Original language
-
Parallel text
Italian
Appendix
-
School book
No
Availability
On sale
Distribution
Yes

1,99 €

La rundalla i las poesias de aqueix llibra són un ata de amor a l´Algué, un lloc massa bel i massa feu al mateix tens, qué sés cuntent de hi viura i daspragut de sabé com és maltratat. Un´idea pé ascumançà a millurà las cosas – pé cosa no? – pugariva éssar aquella de cumprenda com viun moscas, musquinas i altrus dimuniets. Pé aqueix llibra l´autor ha vulgut amprà la mateixa llengua de casa i de carré de cara dia i per això ha triat un´ascritura pé tots més fàcil de ´cumprenda i lligí´. La fiaba e i versi di questo libro sono un atto d´amore verso Alghero, un posto insieme attraente e deludente, perché si è contenti di viverci e tristi per come è maltrattato. Un´idea per cominciare a migliorare le cose – perché no? – potrebbe essere quella di studiare come vivono mosche, moscerini e altre bestioline. Per questo libro l´autore ha voluto servirsi della stessa lingua di casa e di piazza che utilizza ogni giorno, per cui ha scelto una grafia per tutti più facile da ´capire e leggere´.